Fingernemt Projektet

Fingernemt var en tablet app udviklet til ordblinde børn i Danmark. Målet er at gennemgå diverse teknikker til bedre at begå sig som ordblind samt at træne diverse principper på sjov og underholdende måde. Projektet blev udviklet i samarbejde med Ordblindetræning.

Skærmbilleder af Fingernemt: